AnaS/MainP Belek Dalyan Patara

Patara

Büyük bir kısmı Antalya İli, Kaş İlçesi, diğer bir kısmı ise Muğla İli sınırları içerisinde kalan bölge, 18.1.1990 tarih ve 90/77 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edilmiştir. Tarihi ve kültürel değerler, bozulmamış doğal doku, denizi ve 12 km'lik kumsalı ile son zamanlarda yoğun turizm hareketlerine uğramaktadır. Gelemiş Köyü, kumsala 1.5 km uzaklıktaki en yakın yerleşim alanıdır. Bölgede Patara, Xanthos, Letoon ve Pydnea antik kentleri bulunmaktadır.

Kıyı bölgesinde yaşayan nüfusun çoğunluğu yaz aylarında yayla köylerine göç etmektedir. Bölgede turunçgiller ve diğer meyveler yetiştirilmekte ise de tarlacılık fazla önem taşımamaktadır. Son yıllarda birinci derecedeki ekonomik faaliyet seracılıktır. Bölge ekonomisinde giderek önem kazanan turizm sektörü genelde deniz ve arkeoloji turizmi şeklindedir (Özer vd., 1993).

Kumsal Eşen Çayı ile ikiye bölünmektedir. Eşen Çayı'nın kuzey-batısında yer alan kumsalın uzunluğu yaklaşık 6 km'dir. Kuzey-batıdaki dağ eteğinden başlayan bu bölüm Özlen Adası önüne kadar son derece düz ve alçak yükseltili bir kumsaldır. Genişliği 40-50 m olan kumsalın zemini oldukça serttir. Arka planda ise hareketli kumullar yer alır. Özlen Adası önünden Eşen Çayı'na doğru olan kumsalın genişliği ise ortalama 5 m'dir. Eşen Çayı'ndan güney-doğu yönüne doğru olan kumsalın uzunluğu 6.7 km olup, bu alan araştırma bölgesini oluşturmaktadır. Bu kısımda 20 metreye ulaşan ve oldukça değişken olan ıslak alan, bunun gerisinde ise genişliği 500-600 metreyi bulan hareketli kumul tepeleri vardır. Kıyı şeridi ile kum tepeleri arasındaki uzaklık ortalama 100 m civarındadır ve hafif meyille yükselen bir eğime sahiptir. Sahilden esen rüzgarlar kumun ovaya doğru ilerlemesine neden olmaktadır. Kum tepelerinin içerilere ilerlemesini önlemek amacıyla Antalya Orman Bölge Müdürlüğünce 1986 yılından itibaren ağaçlandırma projesi yürütülmektedir.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Grubu (STRT), Patara Kumsalı'nda 1999 yılında Özel Çevre Koruma Başkanlığı tarafından desteklenen "Köyceğiz-Dalyan ve Patara Özel Çevre Koruma Bölgeleri'ndeki Kumsallarda Deniz Kaplumbağalarının Populasyonlarının Araştırılması" adlı bir araştırma yürütmüştür.

Patara Kumsalı deniz kaplumbağaları yuvalamaları bakımından yıllık 50-100 arasındaki yuva sayısı ile Türkiye'deki yuvalama kumsalları arasında ikinci derecede önemli bir yuvalama alanıdır.

Artan günübirlik kumsal kullanımı dışında bölge populasyonunu ciddi boyutta tehdit eden insan kaynaklı fazla etken yoktur.

 

 
Pat_kumsal.jpg (63717 bytes)

Patara Kumsal

pat_plaj.jpg (47144 bytes)

Kumsal Kullanımı

kumtepesi.jpg (58846 bytes)

Kum Tepeleri

Pat_arazi2.jpg (45526 bytes)

Arazi Çalışması

Pat_arazi.jpg (55685 bytes)

Kontrol Açışı